Настоящите правила и условия се отнасят до играта с награди, провеждана в периода 13.12.2021 – 31.12.2021 и наричана по-долу Празнична томбола
С участието си в Празнична томбола всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

Организатор и изпълнител на Празнична томбола : „Хепи Хаус България” ЕООД (с търговско наименование Ин Хаус), с ЕИК 201009659; адрес на регистрация гр. Сливен, ул. Текстилец №5.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 13.12.2021 – 31.12.2021г. или до изчерпване на предвидените количествата на награди.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В Празнична томбола участват всички клиенти на магазини ИнХаус, които са направили еднократна покупка на стойност над 20 лв.

НАГРАДИ:
7 телевизора-RANCORE T-325133 Smart
7 тостера-HOMA
7 електронна везна-VOX
7 Електрическа помпа за вода MUHLER
7 кашона вино Розе Афузов
7 кашона вино Карменер Афузов
7 миксер-MUHLER
7 уред за сандвичи-MUHLER
7 преса за коса -HOMA
7 сушилника за дрехи
7 Водни чаши
7 ваучери 20лв
7 ваучери 50лв

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА: При покупка на стойност над 20 лв. всеки клиент има право да изтегли талон с обозначена на него награда.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

  1. 1. Наградите се получават лично от клиента, непосредствено след покупката, на място в търговския обект, от където е закупена стоката.
    6.2. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или за други стоки на същата стойност.
  2. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
  3. 1. Правилата на настоящата томбола са достъпни на www.inhousebg.com. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 070020370
  4. 2. Организаторът на играта си запазва правото по всяко време да внася промени в настоящите правила. Всички промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на интернет страницата на организатора – www.inhousebg.com
  5. 3. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

БРОШУРА

Начало на кампанията 13.12.2021г.